Camaro til Geir Gudvangen i aksjon "Over there"
autostart="False" showcontrols="True" showstatusbar="False" showdisplay="False" autorewind="True">
Nova til Geir Stensland